Close

„Řešení znáš sám, jen to ještě nevíš.“

Milton H. Erickson

Co děláme

Rozvoj kompetencí

Systemický a hypnosystemický coaching, na řešení fokusovaný coaching, na zdroje fokusovaný coaching, embodiment (jak působí řeč vašeho těla na okolí), osobní a profesní růst, technika cílených otázek a intervencí (umění se ptát), rozvoj potenciálu, postoj, úcta, zdvořilost, vnímavost, pozornost, konfliktní management, vlastní zdroje.

Inkluze

Integrace versus inkluze, začleňování, národnost, svět v pohybu, interkulturelní kompetence, tradice národů, respekt individuality, postižení/handicap, různorodost-vnímání-úcta-postoj, empatie, etika a etiketa.

Kulturní interakce

Národní a nadnárodní procesy (mezinárodní vs. lokální vedení), interkulturelní konfliktní management, interkulturelní komunikace a její bariéry, způsob a styl komunikace, komunikační techniky, kulturní dimenze, postoj, diagnóza konfliktu, mediace, moderace, prevence-metody (práce s kulturními indifiriecemi), interkulturelní projektový management, vedení různých kultur a mezinárodních týmů, konfliktní management pro národní a mezinárodní týmy a zaměstnance, lokální a zahraniční business-sféra/rozdíly kultur, diverzitní management. 

Zakladatelka Veronika Stöger

Veronika Stöger

V oblastech, kterými vás doprovázím, jsem sama prošla ve svém pestréživotě. Jednalo se o dramatické zvraty, stejně jako velké úspěchy. Nejsem teoretik, který o vašich problémech četl jen v knížkách, já jsem je prožila a čelila jim stejně jako vy dnes, říká zakladatelka Veronika Stöger o své klíčové kompetenci.

Zakladatelka 1. Hypnosystemického Institutu Praha s.r.o. Veronika Stöger se narodila v Plzni, vyrostla ve Vídni a posledních 25 let žije střídavě ve Vídni i v Praze se svým manželem a 4 dětmi. Mluví pěti jazyky, česky, německy, anglicky, španělsky a slovensky.

V psychosociálním a business prostředí se pohybuje přes 20 let. Za tuto dobu získala zkušenosti z oborů HR, financí, auditu, vrcholového managementu, reklamy a coachingu v nadnárodních korporacích v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Praxi získala především díky mezinárodnímu networkingu, bussinesovým konexím a každodenním řešení situací, při kterých pomáhá svým klientům. Jejími rukami prošlo a vyhledalo pomoc více než stovky osob v různých kariérních úrovních od řadových zaměstnanců, přes specialisty až po vrcholové manažery.

Hypnosystemický Institut se rozhodla založit z několika důvodů. Po mnoho let sleduje potřeby firemních organizací v Česku, na Slovensku a v Rakousku v oblasti rozvoje lidí a snaží se pomáhat přesně tam, kde je třeba. Současně přináší do Prahy úroveň rozvoje manažerských kompetencí známou z německy mluvících zemí. A v neposlední řadě má Institut za úkol pomáhat nejen business organizacím, ale také neziskovému sektoru.

Ve svých projektech léta spolupracuje s mezinárodně působícími odborníky. Pro semináře, vzdělávací programy, sympozia, a kongresy využívá businessových a odborných kontaktů z celého světa. Tato jedinečná spolupráce a propojenost se světově uznávanými profesionály společně s výměnou cenných zkušeností z různorodých oblastí dodávají 1. Hypnosystemickému Institutu Praha unikátní postavení a otevírají mu síť neomezených možností spolu s garancí vyjimečné kvality.

„Život přináší bolest sám o sobě. Vaše zodpovědnost je vytváření radosti.“ 

Milton H. Erickson

Více

Proces poradenství

Základní předpoklady hypnosystemických konceptů jsou:

Každý element se chápe jako autonomní neboli samosprávný živoucí systém.
Porada a kvalifikace v hypnosystemickém přístupu se konsekventně pokládá jako pomoc.
Tyto kompetence a potenciály jsou často nevědomé a tímto zůstávají v nevědomosti a nesvévolné oblasti myšlení lidí.
Centrální snahou hypnosystemického přístupu je následně podporovat a posilovat schopnost samostatného myšlení lidí.
V každém elementu a v každém organizačním systému (spočívajícího z jedinců) jsou k dispozici kompetence a potenciály.

1. Hypnosystemický Institut Praha

Centrum pro rozvoj kompetencí, inkluzi a kulturní interakci

Mezinárodní školící, vzdělávací a integrační pracoviště. 

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“ Sókratés 

Využijte sílu a bohatost hypnosystemických konceptů k rozvinutí vašeho potenciálu, rozvíjejte vaše kompetence za účelem vašeho osobního i profesního růstu, objevujte vlastní zdroje k dosažení vašich cílů.

Na této vaší napínavé cestě k sebepoznání vás budeme doprovázet a poskytovat vám naše letité zkušenosti, jak v terapeutickém tak coachingovém kontextu.

Uplatňujeme systemické a hypnosystemické koncepty a metody v oblasti individuálního rozvoje, firemního poradenství a rozvoji organizací.

Nabízíme: vzdělávací kurzy, curricula, odborné školení, semináře, workshopy, organizace kongresů a sympozií, lektorskou činnost.

Pořádáme setkání a výměnné inkluzivní programy v oblastech sportu a kultury za účasti mezinárodních odborníku. Tyto programy jsou zejména vhodné pro děti a mládež se specifickými požadavky, jak ze široké veřejnosti, tak pro děti z dětských domovů a speciálních zařízeních. Přitom klademe fokus nejen na účastníky (děti), ale leží nám na srdci celková integrace a podpora jejich rodin, či pečovatelů.

V centru našeho zájmu stojí charita a účast na podpoře fungování psychosociálního světa, mezilidských interkulturních vztahů, vývoje potenciálů dětí s handicapem a dětí žijících v nepříznivých životních podmínkách.


Více

Školící a vzdělávací programy

Coaching

Kouč nepřichází s řešeními, nenavádí a nenabízí postupy. Kouč neradí, ale dokáže klást relevantní otázky a jejich prostřednictvím pomalu krůček po krůčku vést koučovaného k odpovědím.

Mental training

Mentální formy tréninku nabízejí mnohostranné možnosti k optimalizaci vlastních schopností k výkonům a k vytváření vlastní osobnosti v životních prostorech. Pro oblast takzvaného mentálního tréninku jsme v Institutu vyvinuli vlastní koncepty, které se nám v praxi osvědčují.

Supervize a týmové poradenství

Hypnosystemické koncepty jsou obzvláště vhodné k tomu, aby podporovaly souhru lidí v týmu orientovanou na smysl a jejich výkon. Hypnosystemický Institut poskytuje nabídky, které podporují schopnosti k lepším výkonům týmů, tzn. převážně vývoj produktů, procesů a struktur, jakož i týmové kultury. 

Kultura vzdělávání

Učení provází úcta k dosud získanému. Nabízíme mnohostranné učební náplně. Nové navazuje na osvědčené a to pak může být smysluplně kombinováno s různorodými kompetencemi, které poznají účastníci našich seminářů.

Podpora managementu a vedoucích pracovníků

Kompetentní vedení se stává zrcadlem a výrazem doby. Proto se musí koncepty a modely jednání přijmout jako samozřejmost hospodářských, technických a sociálních rámcových podmínek.

Team building

Team building podporuje zásadu, že dovednosti účastníků, které až dosud byly popisovány jako deficity či „problémy“, mohou být přeloženy a využity jako možné schopnosti pro osobní a týmový rozvoj. Nabízíme outdoorový team building, který pořádáme na základě individuální dohody v České republice a Rakousku.

Kontaktujte nás

1. Hypnosystemický Institut Praha s.r.o.

Haštalská 1072/6 

Staré Město, 110 00 Praha 1

info@1hip.eu

+420 224 800 499