Close

O nás

Veronika Stöger

Systemický, businessový, hypnosystemický a umělecký coaching a konstelace

„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“ 

Henry Wandsworth Longfellow

Ráda vás na vaší cestě doprovodím a podpořím v následujících životních oblastech:

Privátní sektor

 • volba studia, profese, zaměstnání
 • partnerství
 • rodina
 • problémy s početím
 • nechtěná bezdětnost
 • těhotenství (rizikové a více početné)
 • těžký a traumaticky porod
 • život s postižením a specifickými požadavky

Businessový sektor a komunikace

 • konfliktní management
 • na cíl orientovaný management
 • syndrom vyhoření (burnout)
 • interkulturelní interakce
 • integrace
 • inkluze
 • relaxační procesy
 • práce s tělem/pohyb
 • styl a estetika (styling for success)
 • životospráva   

 Oblast showbusinessu, modelingu a širokého pole umělecké sféry:

„Stav tranzu je přirozená každodenní zkušenost.“ Milton H. Erickson

 • vystupování/performance
 • řeč těla 
 • význam a síla hlasu
 • pěvecký coaching

Moje práce je integrální, v souladu s empatií, úctou a respektem k jedinečnosti každého z nás, orientovaná na řešení a rozvoj potenciálu za využití vlastních zdrojů. Proces a metodiku volím vždy individuálně dle vašich specifických potřeb a momentálních požadavku. Můj fokus je dosažení vašich cílů.

Pracuji jak v individuálním settingu, tak se skupinami.

STUDIUM:
 • Základní škola Praha-Vinohrady
 • Komenský Schulverein – Školský spolek, Wien
 • Hudební gymnázium Wien
 • Konzervatoř Wien (zpěv, tanec, herectví) 
 • Nástavbové studium ekonomiky (Business, reklama)
 • College pro systemické vzdělávání a poradenství (Wien, Linz) 
 • Akademie pro strukturální konstelace (Wien, Bregenz)
 • Milton Erickson Institut (Salzburg, Innsbruck)

Již v útlém věku jsem v sobě cítila silnou sociální kompetenci, touhu a potřebu pomáhat. Tento cit se ve mně po dobu dospívání prohluboval a decentně odhaloval skryté zdroje, vize a energie, které se v mém duševním světě upevňovaly. Tento fakt esenciálně ovlivňoval a rozvíjel růst mé osobnosti a cíleně naznačoval směr mého působení.

I když při volbě mého prvotního studijního kroku zvítězila má velká vášeň „hudba“, věděla jsem, že mé skutečné poslání je předurčené a potřebuje ke své úplnosti naplnění této mise.

V psychosociálním prostředí se pohybuji více než 20 let. Osud mě dopřál poznat tento svět a načerpat cenné zkušenosti, jak z pozice podnikatelky a manažerky v různých obchodních oblastech, tak ze strany externího i interního firemního poradce, konzultanta a kouče, pracujícího s individuály, tak i s týmy v různých kontextech a profesích.

Různorodost sektoru, ve kterých jsem na své profesní cestě měla možnost působit a rozvíjet se, v kombinaci s kouzlem emočního faktoru hudby, vytvořily fundament hodnot a kompetenci, ze kterých profituji dodnes.

Založením 1. Hypnosystemického Institutu se propojil můj vnitřní svět s jeho vnějším a vytvořil unikátní celek. Oddanost a láska k mé profesi je jako korunovace mého poslání a tím se pro mě stala závazkem.

Reinhold Bartl - Společník


Obor klinické psychologie a psychoterapie:

 • Stavy akutního strachu a ataky paniky
 • Deprese, problémy se závislostmi, psychosomatické poruchy, poruchy přijímání stravy, fobie, chronické bolesti, borderline-poruchy

Školicí programy dalšího vzdělávání pro odborné publikum z oblasti psychoterapie, psychologického poradenství, coachingu, supervize. Organizační poradenství managementu a vedoucích pracovníků moderních podniků ze sektorů služeb, obchodu, vedení pracovních týmů a oddělení veřejného sektoru (školy, kliniky, úřady).

Trenér ÖAS – Österreichischer Arbeitskreis für systemischeTherapie und Systemische Studien (volně přeloženo: Rakouský pracovní okruh pro systemické terapie a systemické studie) – systemická psychoterapie 

Trenér MEG (Milton Erickson společnost)

Ericksonova Hypnoterapie

Referent na mezinárodních kongresech

Co je hypnosystemické poradenství a jeho proces

Hypnosystemické koncepty jsou ve svém základním chápání orientovány na cíl, řešení a zdroje. Spočívají v systemických a konstruktivistických přístupech. Zvláště na vyvinutých komunikačních strategiích a přístupu hypnoterapie podle Miltona Ericksona.

Hypnosystemické koncepty nabízejí mnohostranné možnosti uplatnění pro psychoterapii, poradenství, coaching a vývoj organizace.

Centrální základní předpoklady těchto konceptů jsou:

 • každý element se chápe jako autonomní neboli samosprávný živoucí systém,
 • v každém elementu a v každém organizačním systému (spočívajícího z jedinců) jsou k dispozici kompetence a potenciály,
 • tyto kompetence a potenciály jsou často nevědomé. Často zůstávají v nevědomé a nesvévolné oblasti myšlení lidí,
 • centrální snahou hypnosystemického přístupu je následně podporovat a posilovat schopnost samostatného myšlení lidí,
 • porada a kvalifikace v hypnosystemickém přístupu se konsekventně pokládá jako pomoc

Procesy poradenství jsou systematicky utvářeny tak,

 • aby klienti co nejrychleji mohli poznat své vlastní možnosti utváření
 • aby mohli dodatečně vytvářet autonomní, cíli sloužící, smysluplný, samostatný management
 • aby byly posilovány schopnosti reflexe a sebeovládání
 • aby klienti mohli rozpoznat své, doposud jako problémy chápané, prožitkové procesy, jakožto využitelné schopnosti v jiných oblastech

Řešení znáš sám, jen to ještě nevíš.“

Kořeny a vývoj

Nositelé odpovědnosti pražského Hypnosystemického Institutu si berou za vzor uznávaného amerického psychiatra Miltona H. Ericksona M.D. (1901-1980). Je uznáván jako jeden z nejvýznamnějších praktiků a učitelů nových účinných forem hypnózy a jejího dalšího vývoje pro klinické, kompetenci podporující, pole úkolů.  

Milton Erickson zásadním způsobem charakterizoval moderní hypnoterapii. Vytvořil mnohostranně kreativní a originální komunikační strategii, které zcela podstatně rozšiřuje spektrum jednání terapeutických a také poradních kontextů.  

Podstatné dodržování jeho konceptů, je zaměření na předvídané a nevyužité schopnosti jedinců, což mělo za následek odvrácení se od problémových a na poruchy orientovaných poměrů.

V posledních létech doznaly jeho stanoviska podstatná rozšíření. To platí vedle kontextů klinické psychologie a medicíny především také pro formy uplatnění v oblastech mentálního tréningu, coachingu a použití jeho základních konceptů pro témata vedení a vývoje organizace.

Vedle dalších osobností, které si získaly zásluhy o další rozvíjení (bez nároku na kompletnost) jsou například: Ortwin Meiss, Manfred Prior, Maja Storch, Dirk Revenstorf, je také nutné zmínit Reinholda Bartla (průkopník hypnosystemických procesů v Rakousku a vyhledávaného školitele v německy mluvících zemích).

Některé zásady Institutu

Zásady, cíle

1. Hypnosystemický Institut Praha s.r.o. se rozumí jako pořádací, koordinační a organizační centrum pro přístupy ze širokého okruhu hypnosystemických konceptů. Nositelé odpovědnosti Institutu si vzali za úkol, aby zprostředkovali, podporovali a dále rozvíjeli hypnoterapeutické a hypnosystemické koncepty a evaluovali jejich účinnost.  

Toto se konkrétně odehrává:

 • organizací odborně specifických akcí (medicína, sport, kultura)
 • pokračovacím a dalším vzděláváním v hypnoterapeutických a hypnosystemických konceptech (nadstavbová studia) – připravujeme 
 • prací s veřejností (publikace, odborná literatura, interview)
 • angažovaností pro aktuální společensko-politická témata a vývoj

Zvláštní klíčová kompetence Institutu a oblast využití:

 • koncepty pro vedení moderních organizací za současných hospodářských a společenských podmínek   
 • interkulturní setkání
 • inkluze a kontexty, které toto umožňují
 • kulturní interakce