Close

Vzdělávací programy

Slider Title

Короткий фрагмент

See More

Plánované akce

PLÁNUJEME:

Nabídka dalšího vzdělávání

Vzdělávací programy

Indoor & Outdoor coaching for business 

Indoorový a outdoorový coaching pro business organizace 

ROZVOJ KOMPETENCE 

 • Systemický a hypnosystemický coaching
 • Na řešení fokusovaný coaching
 • Na zdroje fokusovaný coaching
 • Embodiment
 • Technika cílených otázek a intervenci (umění se ptát)
 • Interkulturelní kompetence
 • Různorodost settingu
 • Postoj
 • Úcta
 • Obezřelost, zdvořilost
 • Vnímavost, pozornost
 • Konfliktní mamagement
 • Etika a etiketa
Hypnosystemické koncepty pro Coaching a vývoj osobnosti

Hypnosystemické koncepty pro coaching a vývoj osobnosti 

Vzdělávací programy pro odborné publikum a všechny, kteří vedou lidi, týmy a společnosti.

Umění vědomě vést 

Seminářový cyklus pro nové vedoucí pracovníky

KULTURNÍ INTERAKCE

 1.  Intekulturelní konfliktní management
 2. Interkulturelní komunikace a její bariéry
 3. Mediace, moderace a prevence
 4. Interkulturelní projektový management
 5. Diverzitní mnnagement

INKLUZE

 1. Integrace versus inkluze
 2. Začleňování
 3. Národnost
 4. „Svět v pohybu“
 5. Respekt individuality
 6. Postižení/handicap
 7. Různorodost-vnímání-úcta-postoj
 8. Empatie

SEMINÁŘOVÉ BLOKY – otevřené semináře

1-2 denní

ZAVÁDĚCÍ SEMINÁŘ

Speciální seminární řada pro ženy 

SÍLA ŽENY – Objev svou vnitřní sílu – „Style your Soul and dress your Body“

Síla ženy: síly plná, krásná, něžná a moudrá,“

 • Dialog mezi duší a tělem
 • Tajemství krásy – vnitřní/vnější – zrcadlo duše
 • Atraktivita a sex-appeal
 • Moc a síla prvního dojmu – you will never…!
 • Styl, estetika, oblékání (dressed for success)
 • Výraz řeči, vystupování, působení, postoj
 • Positioning
 • Sebevědomí, sebeúcta, láska k sobě
 • Sebespokojenost, sebedůvěra

Seminář se stejnými/podobnými náměty/obsahem „ušijeme na míru“ i pro pány.“

Další připravované semináře: 

 1. Emoce je všechno-všechno je emoce
 2. Change recepty na úspěch pro change leadery
 3. Corporate Culture Change
 4. Anti Mobbing
 5. Profesionální management konfliktu
 6. Nenásilná komunikace
 7. Intekulturelní management
 8. Projektový management
 9. Teambuilding
 10. Work-life balance a management stresu jako prevence burnoutu

Všechny programy a semináře připravujeme na klíč dle specifických požadavků a zadání klienta.